Railway Time Table

  A B C D E F G H I J
  K L M N O P Q R S T
  U V W X Y Z        
Station Name
Station code Station name Location
ODG Obaidulla Ganj Obaidulla Ganj
OBR Obra Dam Obra Dam
OBVP Obulavaripalli Obulavaripalli
OEA Odela Odela
ODHA Odha Odha
OKHA Okha Okha
OKA Okhla New Delhi
OMLF Old Malda Old Malda
ODM Ondagram Ondagram
OGL Ongole Ongole
ORAI Orai Orai
ORGA Orga Orga
OSN Osiyan Osiyan
OTP Ottappalam Ottappalam